شرکت خدمات بیمه ای نسیم امید از سال 1349 بعنوان نمایندگی بیمه پارس فعالیت خود را در زمینه ارائه خدمات بیمه ای آغاز نمود.پس از ادغام شرکتهای خصوصی و تشکیل شرکت سهامی بیمه آسیا در سال 1360 این فعالیت را بعنوان نماینده حقیقی ادامه داده و نهایتاَ در سال 1374 پس از کسب رتبه لازم تحت عنوان شخصیت حقوقی به نام نسیم امید و با شماره ثبت 6953 بعنوان اولین شرکت خدمات بیمه ای منطقه جنوب کشور و با مجوز صدور کلیه بیمه نامه ها به ثبت رسید این شرکت به عنوان اولین شرکت خدمات بیمه ای در منطقه ، درمیان کلیه شرکتهای بیمه ای دولتی و خصوصی ، دارای مجوز پرداخت خسارت بیمه نامه های شخص ثالث ، بدنه اتومبیل و درمانی تکمیلی می باشد .لازم به توضیح است این شرکت موفق به اخذ لوح تقدیر و تندیس نمایندگی برتر جنوب کشور در سالروز 50 سالگی بیمه آسیا در تیر ماه 1388 گردید ه و با استفاده از کارشناسان مجرب خود در زمینه صدور و خسارت با وجود مراکزگسترده در سطح شهر شیراز و حومه و با اتکا به سابقه 44 ساله ، افتخار ارائه خدمات را دارد. 

 

4                3       newspaper         2                1